செவ்வாய், பிப்ரவரி 14, 2012

"இனிய காதலர்தின நல்வாழ்த்துக்கள்"


அன்று கையில் ஆயிரம் 
மலர்களுடனும் 
புன்னகையுடனும் 
அவளுக்கு வாழ்த்து சொல்ல
ஆசை எனக்கு ....

அவளோ எனக்கு
முன்னரே எழுந்து
எனக்கு முத்தமிட்டு
வாழ்த்து சொல்கிறாள் ...

"இனிய காதலர்தின நல்வாழ்த்துக்கள்"
                        " அன்பே "
ம்ம்ம்ம் , இன்று எங்களது திருமண நாள் ... :)

-

சிவராஜன் ரா 

2 கருத்துகள்: